effecten en indicaties

Succesvol bewegen heeft een bewezen positief effect op je brein door neurobiologische en psychologische effecten. Wanneer we er van uitgaan dat stress de grootste gemeenschappelijke factor is bij het ontstaan van psychische klachten, is het beïnvloeden van de mate van stress het meest cruciale kenmerk van goede en effectieve runningtherapie.

Runningtherapie kan worden ingezet voor behandeling van uiteenlopende psychische problemen en klachten, maar ook voor mensen die (nog) geen klachten hebben en zichzelf ten doel hebben gesteld om een betere balans te vinden tussen arbeid en rust.

Het zeer rustig opbouwen van het hardlopen is kenmerkend voor runningtherapie. Het is een rustige duurloop waarbij je geen prestatie hoeft te leveren maar gewoon plezier mag beleven aan de inspanning waartoe je jezelf hebt uitgedaagd.

De rustige duurloop zal gedurende de therapie wel in afstand toenemen wat een gunstig effect heeft op o.a. de aanmaak van dopamine, endorfine, serotonine en op de afname van de afgifte van cortisol (ook wel het stresshormoon genoemd). Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en verbetert je stemming.

Wereldwijd zijn er al vele onderzoeken gedaan en telkens komt men tot de conclusie dat runningtherapie werkt. Naast vele psychische voordelen biedt hardlopen ook een enorme verbetering van het lichamelijk welbevinden en neemt de totale belastbaarheid toe. Het uithoudingsvermogen verbetert aanzienlijk, zodat men minder snel moe wordt. Tevens neemt de kans op een aantal lichamelijke ziekten af (bv hart- en vaataandoeningen, diabetes, obesitas). Het bevordert dus zowel je lichamelijke als je geestelijke gesteldheid.

Psychische gesteldheid

Het is voor de Runningtherapeut van groot belang te weten hoe het staat met de psychische gesteldheid van een nieuwe cliënt. Het kan zijn dat je geen klachten hebt en dan blijkt uit de tests die worden afgelegd dat je toch een hoge mate van stressgevoelens ervaart zonder dat je dat door hebt.

Om de psychische gesteldheid te testen maak ik gebruik van de 4 DKL tests waarmee de mentale gesteldheid wordt vastgelegd. Hieruit kan de runningtherapeut zien of je stressniveau verhoogd is en of je last hebt van depressieve gevoelens. Ook angstgevoelens en somatische klachten komen uit deze tests naar voren. De uitslagen van deze test worden dan in een volgende training  besproken en dan  wordt er bekeken wat je thuis nog aanvullend kunt doen om je herstel te bevorderen.

Indicaties:

Aandoeningen
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten
Aspecifieke lichamelijke klachten
Stress
Vermoeidheid
Slaapproblemen
Agressie / impulsiviteit
Middelenmisbruik
Hyperactiviteit

Effecten

Op korte termijn kunnen de volgende effecten worden vastgesteld:
Het ervaren van een minder depressief gevoel
Het krijgen van een hogere zelfwaardering
Het ervaren van het ontspannen actief in beweging zijn
Het aanleren om uitgerust te zijn na de inspanning
De positieve ervaring van het buiten komen en bewegen
Het leren leggen van nieuwe sociale contacten
Op lange termijn kunnen we de volgende effecten noteren:
Een verbeterde algemene conditie
Meer energie
Het beter functioneren van hart en bloedvaten
Een verbeterde longfunctie
Een verminderde behoefte aan roken en andere middelen
Vermindering van lichamelijke klachten
(over)Gewichtsregulatie
De afname van angst
Een betere nachtrust

Leren (hard)lopen is niet “alles of niets”, maar een leerproces waarbij je lijf went aan beweging. In die zin lijkt leren (hard)lopen op veel processen in het leven. Het leren lopen heeft dan ook effect op andere domeinen van je leven. Je leert gedoseerd omgaan met jouw  energie en toch je grenzen verleggen. Je leert inspanning te leveren en toch ontspannen te zijn. Een geslaagde looptherapie geeft je weer hoop en de mogelijkheid ook in andere domeinen van je leven grenzen te verleggen en te respecteren. Grenzen verleggen kan immers alleen maar indien men ook grenzen respecteert.

Effect verklaard:
Vanuit onderzoek kunnen de effecten van runningtherapie als volgt verklaard worden:
– Vrijkomen van endorfine en serotonine tijdens het lopen.
– De bevrediging door het weer actief zijn.
– De concentratie op het gezonde deel van jezelf i.p.v. het disfunctionele.
– Het leren beheersen van de beschikbare energie.
– Leren voor jezelf iets te doen, tijd te nemen om zorg te dragen voor jezelf.

* Runningtherapie is een totaalconcept en wordt gegeven door een opgeleide       runningtherapeut.